למה צריך "חדר יחוד"?

הרב שמואל גנוט

למה צריך חדר יחוד?

"החתן והכלה עוד בחדר יחוד?"…

"הצלם כבר נכנס לחדר יחוד?"….

 

מהו ה'חדר יחוד'? מה תפקידו?

בחדר היחוד שוהים החתן והכלה לבדם לאחר החופה וקידושין. מנהג זה מקובל ביהדות אשכנז, והוא הכרחי מבחינה הלכתית, כדי להחשיב את הזוג כנשוי כדת וכדין. חלק מבני עדות המזרח נוהגים גם כן במנהג זה וחלקם הגדול לא קיבל את המנהג.

תהליך הנישואים בין הבעל והאשה מתחלק לקידושין (הנקראים בלשון התורה אירוסין), שאחריהם הזוג מאורס ואינו נחשב לנשוי, ולנישואים, שהם כניסת האישה לרשותו המלאה של הבעל. המקום ברשות החתן אליו נכנסת לראשונה הכלה כדי לקיים את הנישואים נקרא "חופה", כאשר חז"ל אומרים ש'חופה קונה' את האשה לבעלה.

ה'בית יוסף' (אבן העזר א, א) מביא מספר דעות, מה היא אותה חופה, הקונה את האשה לבעלה בקנין נישואין.

לדעת התוספות במסכת יומא, חופה היא ההינומא, כלומר:  הכלה יוצאת עם ההינומא בראשה, דבר המהווה הכרזה שמכאן ואילך היא אשת איש, או שהכוונה שהחתן מכסה את פני הכלה בהינומא.

לשיטת בעל העיטור, אבי הכלה מכניסה לבית שיש בו חידוש, כמו סדינים המצויירים או סוכה מוורדים או מענפי הדס וכדומה. ה'טור' כותב שלפיכך נהגו להינשא תחת חופה עם כלונסאות מתחתיה.

ישנם ראשונים הסבורים שחופה הכוונה לטלית שפורסים על החתן והכלה, בעוד שלדעה אחרת, "חופה היינו כל שהביאה הבעל מבית אביה לביתו לשם נישואין".

דעה נוספת, שיטת התוספות והרא”ש במסכת סוכה, הכוונה לבית מיוחד לחתן ששם עיקר מושבו, והחתן מכניס את הכלה לתוכה.

לשיטת הרמב”ם וגאוני בבל, חופה היא "עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד עמה ויפרישנה לו, וייחוד זה הוא הנקרא כניסה לחופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום".

כדי לצאת את כל הדעות, מקיים החתן את כל סוגי החופה המוזכרים בדברי הראשונים, כולל הינומא, עריכת טכס הנישואין תחת חופה וגם יחוד בחדר המיוחד לכך.

לאחר החופה נכנסים החתן והכלה לחדר סגור ושוהים שם יחד משך זמן מסוים, ללא אנשים אחרים. עדי הקידושין מופקדים לוודא מראש שהחדר אכן סגור וריק, ולאחר כניסת החתן והכלה ונעילת הדלת, הם "שומרים" מבחוץ למשך מספר דקות על החדר. מטרת בדיקת החדר והשמירה עליו היא ליצור מציאות בו יכולים החתן והכלה לממש פיזית את הנישואין ("ייחוד הראוי לביאה"). עם זאת, הנוהג הוא שהחתן והכלה מנצלים זמן זה רק לשיחה נעימה ולבבית, לאכילה ושתייה (לאחר הצום הנהוג ביום הנישואין בקהילות אשכנז) ובימינו, הם מאפשרים לצלם להיכנס ל'חדר היחוד' לאחר שהייתם המשותפת שם, כדי להנציח את רגעיהם הראשונים כזוג נשוי…

מנהג חדר הייחוד נפוץ בכל קהילות יהדות אשכנז. בחלק מקהילות יהדות ספרד לא מקובל מנהג זה, אך ישנם המקפידים שתהיה עדות על כך שהזוג התייחד בפועל בליל הכלולות לאחר החתונה. מנגד, יש הסוברים שאסור לבני יהדות ספרד לערוך חדר ייחוד באולם השמחות, משום צניעות ועוד סיבות שונות. פולמוסי הלכה רבים התפרסמו במרוצת השנים על נוהג 'חדר היחוד' בקהילות בני עדות המזרח.

במסגרת קורס מדריכות כלות של מרכז דעת לומדים בהרחבה הלכות ייחוד כמו גם הלכות נוספות הקשורות לטקס החופה והקידושין

ו…שיהיה במזל טוב….

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן