תפילין מרובעות מדוע מרובע ולא עגול?

הרב שמואל גנוט

קורס שיפוץ תפילין

את התפילין יוצרים לנו שני בעלי מלאכה, על הבתים אחראי "בתים מאכער" מקצוע שאותו ניתן ללמוד בקורס משפצי תפילין, ועל הקלף שבפנים אחראי סופר הסתם שאת זה ניתן ללמוד בקורס סופרי סתם. מרכז דעת משקיע בתלמידים את המיטב על מנת להוציא אותם מקצועיים ומוכנים לשוק העבודה.

כולנו מניחים תפילין

תפילין, ברוך ה', כולנו מניחים, החל מגיל מצוות (וישנם הנוהגים חודש או חודשיים קודם, כמובא בהלכה). את התפילין אנו רוכשים במיטב כספנו, כאשר מחיר זוג תפילין מהודר להפליא נע בין 5000-6000 ₪, פחות או יותר (כאשר השמים הם הגבול, וישנם הקונים תפילין במחירים גבוהים הרבה יותר, הכל לפי רמת הסופר וה"בתים-מאכער", האיש שיוצר את בתי התפילין). בתחילה כולנו מניחים את התפילין בדחילו וברחימו, אך במרוצת השנים לפעמים גם מצוות תפילין הקדושה והחביבה נכנסת לקטגוריה העצובה של "מצוות אנשים מלומדה", וחבל.

שתי בעיות כמעט יומיומיות נמצאות בתפילין של אלו שמניחים אותם לפחות מספר שנים, צבע התפילין הדהוי ואי ריבוע התפילין.
מטבע הדברים, כשיהודי מניח תפילין בכל יום, רצועות התפילין נשחקות והצבע השחור מתקלף קצת פה וקצת שם. גם ריבוע התפילין המדויק סופג מכות, כשאנו עומדים ליד הקיר וכורעים ב"מודים", והנה התפילין נתקעו בקיר וקיבלו מכה.
גם השפשוף היומיומי של התפילין עם קופסת התפילין גורמת לפגימה בריבוע המדויק של התפילין, ובתפילין של יד ישנו שפשוף תמידי בבית התפילין, מהחליפה או החולצה המכסים את התפילין. הפתרון המקובל למניעת עיגול התפילין של יד הוא הנחת "בית" קטן מקרטון או פלסטיק על התפילין.

מדוע אנו מניחים דווקא תפילין מרובעות ולא עגולות או משולשות? 

התשובה ידועה לכל לומד תורה. נאמר בגמרא במספר מקומות (שבת כח, מגילה כד, מנחות לד) ש"הלכה למשה מסיני" שתפילין צריכות להיות מרובעות. הריבוע צריך להיות כשהאורך הוא כמו הרוחב, באופן שהאלכסון יהיה יותר על אורכו בשני חומשי אורכו (ולדוגמא: בית תפילין שהאורך שלו הוא 4 ס"מ על 4 ס"מ, על אלכסונו להיות 5.6 ס"מ). השולחן ערוך (לב,לט) פוסק שצריך לרבע את בתי התפילין ושריבועם מעכב אף בדיעבד.

המשנה ברורה (לז, ד) מזהיר את הציבור לרכוש תפילין אך ורק מסופרים מומחים ויראי שמים ובני תורה, כי אדם שמניח תפילין פסולות, לא רק שאינו מקיים את מצוות תפילין, אלא גם מברך בכל יום ברכה לבטלה (הספרדים מברכה ברכה אחת והאשכנזים, לאלו שאינם נוהגים כדעת הגאון מוילנא, מברכים על התפילין שתי ברכות. ואגב, מו"ר רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א כתב שהאשכנזים בארץ ישראל קיבלו עליהם את הכרעת הגר"א בענין זה ומברכים רק ברכה אחת). וכותב המשנה ברורה ש"בעוונותינו הרבים רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא, לפי שמוכרים בזול, ורובם אינם מרובעות". והמשנה ברורה מסיים ומטיף לנו מוסר מלבבו האוהב, כך: "וכל ירא שמים יתן אל ליבו, אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהיו כתיקונם, כל שכן בחפצי שמים, שלא יצמצם ויחוס על הכסף, אלא יהדר לקנות אותם שהם בודאי כשרים, אף שמחירם רב".

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן