מי כשר לבצע ברית מילה

הרב שמואל גנוט

קורס מוהלים

שאלה שעולה לא פעם ולא פעמים, כשמדובר על זוג יהודים שחיי אי שם במקום נידח. ונולד להם בן. מי יכול לערוך להם ולבנם ברית מילה? 

מי מחוייב בברית המילה?

כמו שכתבנו במאמר אחר, מעיקר הדין האב מחויב למול את בנו. אחריו כל הקרובים, אחריהם בית הדין המקומי ואחריהם הילד עצמו כשיגדל מחוייב לעבור ברית מילה אם זה לא קרה.

אך מדין שליחות מי שמחויב, יכול להטיל את מלאכת הברית על מוהל מטעמו. ובמצב אופטימלי, חשוב לקחת מוהל ירא שמים ואחד שהוסמך לכך על ידי מוהל או גוף מוסמך. זאת, כיון שלמול צריך מומחיות רבה ולימודים רבים ורק כל ניתןלבצע את הברית בצורה בריאה ונכונה לתינוק.

הגמרא מביאה שלוש שיטות על מי כשר למול: 

א. רק יהודי זכר. וזה נלמד מהכתוב "וְאַתָּה אֶת בְּרִיתִי תִשְׁמֹר";

ב. רק מי שצוּוה על ברית מילה. ולכן רק יהודים כשרים למול. בין זכר ובין נקבה. אבל גויי שלא מחוייב בברית מילה, פסול.

ג.  כל אדם מהול, או שהוא נולד ללא ערלה. הדבר נלמד מהפסוק "הִמּוֹל יִמּוֹל". לפי דעה זו גם גוי כשר וכן אישה שאין לה ערלה כשרה למול.

הנידון בפוסקי ההלכה: 

השולחן ערוך פסק כשיטה השלישית בגמרא. ולכן פסק (סימן רסד סעיף א'): הכל כשרים למול אפי' עבד אישה וקטן וערל, ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ואם יש ישראל גדול שיודע למול הוא קודם לכולם, וכן נוהגין להדר אחר איש. אבל עובד כוכבים אפי' הוא מהול לא ימול כלל ואם מל אין צריך לחזור ולמול פעם שנית.

הרמ"א לעומתו, מביא דווקא את העמדה המחמירה וכותב: 'ויש אומרים דאשה לא תמול, וכן נוהגין להדר אחרי איש'.

מה הדין הלכה למעשה: 

ברית מילה על ידי אישה: 

למרות שמדובר על סיטואציה די נדירה, ובפועל המנהג הוא שאישה לא משמשת כמוהלת, אבל אם אין ברירה ואישה צריכה למול, המילה כשרה. כיון שהרמ"א כותב שעדיף להדר אחרי איש שימול. 

בפועל ציפורה אשת משה מלה את בנה…

ברית מילה על ידי גוי: 

הרב צבי פסח פרנק אסר שהגוי ימול אפילו אם יהודי אומר את הברכות ועומד על גבו.  משום שבמצוות המילה לא הכוונה של היהודי קובעת, אלא עצם העשייה (שו"ת הר צבי). לכן, במצב שאין מוהל במקום, צריך להביא מוהל יהודי כשר. או לנסוע למקום שבו יש מוהל מומחה, ושם לבצע ברית המילה. בדיעבד אם גוי מל. צריך לחזור ולעשות הטפת דם.
אם אין ברירה ויש רק גוי בנמצא שיכול למול. אפשר שאת גמר החיתוך יעשה יהודי ובכך להכשיר את הברית.

 

לסיכום: לכתחילה צריך יהודי מוהל ירא שמים שהוא עבר בהצלחה קורס מוהלים, בדיעבד גם אישה יכולה למול. 

מרכז דעת מכשיר בקורס מוהלים, אלפי מוהלים מומחים יראי שמים. אנו מלמדים את כל הפרקטיקה הדרושה לביצוע ברית המילה בפן הלכתי ובפן הפרקטי. קורס מוהלים של מרכז דעת מוכר מטעם הרבנות הראשית לישראל.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן