מה זה ניקור בשר?

הרב שמואל גנוט

קורס ניקור

עד לפני כמה שנים היו זורקים חלקים רבים בבהמה; מנקר מומחה משתכר סכומים גבוהים; פרנסה טובה במקצוע מוערך ומיוחד

עד הדורות האחרונים שחיטת הבהמה הייתה נחשבת עניין יקר, כיוון שכמעט חצי מהבהמה היו מוכרים לגוי. זאת בגלל הקושי שבמלאכת הניקור כפי שנרחיב בהמשך. מדובר בחלק האחורי של הבהמה שם נמצאים כמעט כל החלבים האסורים וגיד הנשה והסתעפויותיו. היום, ב"מרכז דעת", הצלחנו ברוך ה' ללמוד את הפרטים, ויש לנו בוגרי קורס מנקרים מומחים העוסקים במלאכת הניקור. 

מהו ניקור?

לאחר הסיפור הידוע שיעקב אבינו נלחם מול שרו של עשיו, נאמר בתורה (בראשית, ל"ב, ל"ב.): "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה". התורה מצווה לנו לא לאכול את גיד הנשה ואת החלבים.
גיד הַנָּשֶׁה הוא הגיד הגדול שנמצא בכף הירך ודרכו עוברים רוב העצבים של הרגל. הגיד מתחיל בעמוד השדרה ונגמר בסוף הרגל.
חלבים הם חתיכות שומן גדולות הנמצאות בשלושה אזורים בבהמה. הציווי של התורה נאמר רק על מוצרי בקר וצאן ולא על מוצרי הודו ותרנגולים. 

ישנו קושי עצום בלדעת אילו חלקים אסורים ואילו חלקים מותרים. לכן, עד השנים האחרונות זרקו את כל אזור החלב, או מכרו אותו לגוי כיוון שזו מלאכה קשה אפילו למי שבקיא בכך. מומחיות זו לומדים בקורס ניקור ב"מרכז דעת" כדי לדעת להפריד בין האסור למותר. 

מהו תפקידו של המנקר: 

השלב הראשון והחשוב בהכשרת הבהמה, לפני תהליך המליחה הוא הניקור. המנקר מסיר את החלקים של החלב ושל גיד הנשה ואת השומן העוטף אותו מהבהמה אשר נשחטה למהדרין. 

המנקר צריך להיות אדם ירא שמים, שצריך מומחיות רבה בפרט בניקור אחוריים, כדי , לדעת מה לזרוק ומה לא. זאת הסיבה לכך שלא נותנים לאיש מטעם המשחטה לחתוך. כיון שמדובר בהפסד רב של ממון, כשישים אחוז ממאכל הפרה, הוא עלול שלא לעמוד בפיתוי. 

מלאכת הניקור בפועל:

לפני המליחה המנקר מבצע דקירות וחיתוך באמצעות סכין פירוק וסכין קליפה, ומוציא חלקים אשר אסורים באכילה. 

מאז ועד היום: 

ההלכות והלימוד של מלאכת הניקור מבוססים על מסורת שעוברתמדור לדור. וכיוון שהעברת המסורת נפגעה במהלך שנות הגלות, ומפני הספקות הרבים, נהגו להחמיר ולמכור את החלק האחורי. 

רבי שלמה לוריא כתב (יש”ש חולין א, ב): "שאמנם בימי הראשונים סמכו במלאכת הניקור על כל אדם כשר, אולם עתה אין סומכים, כי בימי הקדמונים לא החמירו כל כך בניקורם כמו עתה, כי מדין התלמוד אין הניקור קשה כל כך, רק שהוסיפו עליו אחר כן. ובארץ אשכנז החמירו יותר ויותר בעניין חטיטת הקנוקנות וקליפת הבשר מהחֵלֶב וכמה ורידים מדם. ואמנם, רוב החומרות מדברי חכמים, ובהן אפשר לסמוך גם על מי שאינו מלומד. אולם בהלכות ניקור הדינים מורכבים, והציבור אינו יודע מה אסור מדברי חכמים ומה מהתורה, משום חֵלֶב ומשום גיד הנשה או קנוקנות ודם, ולכן אפשר לסמוך רק על מנקר שידוע 'שהוא איש ירא אלוקים, ובקי במלאכת הניקור' ".

הרמ”א כתב לעניין ניקור חלבים וגיד הנשה (סד, ז; סה, ח): “ואין ללמוד סדר הניקור, (אלא) רק במראית עין מן המומחה הבקיא בניקורו”.

כיום, שיש הידע וההלכות הדרושות, אנחנו יכולים שוב לחזור למלאכת הניקורבלי להפסיד חצי מהבהמה. ההלכות נלמדות בקורס מנקרים מומחים של "מרכז דעת". קורס מנקרים מלמד את מלאכת הניקור באופן מקיף ומעמיק ונותן הכשרה מקצועית ומעשית הן בפרקטיקה והן בפן ההלכתי.

 

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן