מהן רצועות תפילין פסולות?

הרב שמואל גנוט

קורס שיפוץ תפילין

בשנים האחרונות, בעקבות השוק הפרוץ, יש סוחרים שמנצלים אנשים תמימים ומוכרים רצועות תפילין פסולות. כיצד ניתן לזהות אותן רצועות פסולות ואיך נמנע מקניית רצועות תפילין פסולות? ב"מרכז דעת" מסבירים: 

הלכה למשה מסיני: 

נמסר לנו מהקדוש ברוך הוא על ידי משה רבינו כי הרצועות עצמן צריכות להיצבע בשחור, ולא בחומר פלסטי חוצץ בינן לבין העור. אדם שמניח חס ושלום תפילין פסולות הוא בגדר "קרקפתא דלא מנח תפילין" שהוא ביטוי חמור מאוד למי שמפספס הנחת תפילין.

המודעה:

בשנת תשע"ה יצא קול קורא בעיתון "יתד נאמן" ובו התריעו רבנים בציבור החרדי מפני תופעת 'הרצועות המזויפות'. על המודעה היו  חתומים הרבנים. בזמנו הייתה חברה שייצרה רצועות לתפילין ושיווקה רצועות תפילין פסולות. מי שייצר אותן לא למד בקורס משפצי תפילין. האנשים שהניחו אותם נכשלו בהנחת תפילין שאינן כשרות.

מה הן רצועות תפילין פסולות? 

באותו יום התפרסמה מודעה מטעם בית הדין של הרב ניסים קרליץ זצ"ל  בו כתבו בזה הלשון: "בעניין רצועות תפילין המצויות בשוק ונתברר כי הם עשויות מב' שכבות, שכבת עור ושכבת פלסטיק עבה או דקה הדבוקה לעור. דין רצועות אלו מבואר במשנה ברורה שאם יכולים לקלוף בשלמות מכל צד מן התפילין וצורתו כמו נייר שחור זהו פסול. וקל וחומר בנידון דידן דמודבק פס שחור על העור ולא הושחר העור בעצמו כלל".

במכון התקנים בדקו ומצאו שמדובר ברצועות מורכבות משני חלקים. החלק העליון עשוי חומר סינטטי והחלק התחתון עשוי עור בהמה, כשהמשמעות היא שהרצועות פסולות מבחינה הלכתית, כי איננו נחשב צבע אלא כיסוי בדבר אחר.

מסתבר, שיש סוחרים שרצו לחסוך כסף ומכרו עור בשם שפאלט שהוא עור מהחלק היותר פנימי של הבהמה, שהוא עור מחומר ירוד וזול יותר, ומעליו הדביקו פלסטיק כדי להרוויח יותר. 

אגב, גם רצועות תפילין שנצבעו בצבע שנעשה מדבר שאינו כשר, פסולות.

איך נזהה אותן רצועות פסולות?

לאחר שהבנו שרצועות פסולות נפוצות מאד, אפשר לבדוק את זה בקלות. 

השרו את הרצועות כמה דקות במים חמים, ואם הן פסול, הן תתפרקנה לשתי רצועות, אחת מפלסטיק ואחת מעור. 

המלצת המשנה ברורה:

המשנה ברורה (לז, ד) כותב: "יזהר כל אדם לקנות רצועות מאיש מומחה ירא שמים ובעל תורה כדי שיהא בטוח שנעבדו לשמן מעורות טהורות, כי מי שהוא מניח תפילין פסולים, לא לבד שאינו מקיים המצווה אלא שמברך כמה ברכות לבטלה שהוא עוון גדול. ובעוונותינו הרבים רבה המכשלה במה שקונים תפילין ורצועות ממאן דהוא לפי שמוכרים בזול ורובן אינם מרובעין וכל ירא שמים שלא יצמצם ויחוס על הכסף אלא יהדר לקנות אותן שהם בוודאי כשרים אף שמחירם רב". 

דברי הזוהר הקדוש על כוח וקדושת התפילין: 

זוה"ק (תיקון ע' דף קל, ב) "כל פיקודא דשריא על כל אבר ואבר אית לה שם ידיע, וכל חיילין ומשריין דמלאכין דתליין מיניה כולהו איתכנשו להאיי אבר ונטרין ליה מכל מרעין בישין". ומבאר בעל "מתוק מדבש" כי המצווה שורה על אותו האבר שעושה בהם את המצוות, דהיינו, בראשו ובזרועו. מצוות הנחת תפילין שומרת את המניח מכל מיני חלאים רעים ומרעין בישין. זאת לעומת מי שמניח תפילין פסולות שהעניין להיפך הגמור רח"ל. 

כיצד נמנע מקניית רצועות תפילין פסולות?

לפי דברי המשנה ברורה והזוהר הקדוש צריך לבדוק ולחפש אחר בתים מאכער (יצרן תפילין) ירא שמים, אפילו שהתפילין והרצועות יקרים יותר. 

אי אפשר באמת לדעת שהרצועות נעשו מצבע כשר ושלם ואתם מקיימים מצוות תפילין כהלכה. לפיכך, חפשו בתים מאכר ירא שמים שאתם יכולים לסמוך עליו, אשר למד קורס משפצי תפילין ב"מרכז דעת" אשר משקיע בתלמידיו הן בפן הפרקטי והן בפן ההלכתי.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן