למה מניחים תפילין בצד שמאל

הרב שמואל גנוט

הנחת תפילין

בספר שמות כתוב: "והיה לאות על ידכה". למה לא כתוב "ידך?; מה עושה אדם שכותב ביד שמאל ובשאר הפעולות הוא ימני?; אדם שידו מגובסת, באיזה יד מניח תפילין?;

 

אם תלכו לכותל בבוקר תראו ילדים מגיעים עם אביהם לטקס הנחת תפילין. וכמו הרבה מצוות אנו עושים זאת כמצוות אנשים מלומדה, מתוך הרגל אוטומטי. אנחנו יודעים שאדם שעיקר כוחו ביד ימין מניח בצד שמאל, ולהיפך, אדם שמאלי מניח בצד ימין. למה באמת? ומה הדין אם יכול לכתוב בשתי ידיו? על שאלות אלו ועוד עונים הרבנים ב"מרכז דעת" במאמר הבא: 

 

מקור המצווה:

בספר דברים  (דברים ו, ח).כתוב: "וקשרתם לאות על ידך"
בספר שמות כתוב (שמות יג, טז) "והיה לאות על ידכה"

הגמרא במסכת מנחות:

הגמרא שואלת לאיזו יד התכוונה התורה?
הגמרא עונה כמה תשובות: 
א. הכוונה ליד שמאל, כיוון שיד ימין נקראת "ימין", ואם כן, כל מקום שכתוב יד, הכוונה ליד שמאל.
ב. הגמרא מביאה עוד סימוכין לכך שבספר שמות כתוב: "והיה לאות על ידכה". למה לא כתוב "ידך" בכף סופית?  אלא להגיד לנו שהתורה מתכוונת ליד הכהה. פירוש: היד החלשה שאין בה כוח. ורוב בני אדם היד החלשה שלהם היא יד שמאל.
ג. הגמרא מקשרת את עניין הנחת תפילין לכתיבת מזוזות. בהמשך הפסוק, שאגב אותו אנחנו אומרים פעמיים ביום בקריאת שמע, כתוב: "וקשרתם לאות על ידך והיו לטטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". הגמרא משווה בין כתיבת מזוזה  להנחת תפילין. כשם שבכתיבת מזוזה כותבים ביד, ואצל רוב האנשים, פעולת הכתיבה ביד ימין, כך גם בהנחת תפילין פעולת הקשירה היא ביד ימין ומניחים ביד שמאל. 

לפי הטעם השלישי בגמרא, איך מניח אדם שכותב ביד שמאל ובשאר הפעולות הוא ימני?

הרא"ש מביא פוסקים שאומרים שהולכים אחר רוב הפעולות, ואם הוא ימני, שיניח בצד שמאל.
בספרו הטור וכן הרמ"א פוסקים שהולכים אחר הכתיבה, כמו ההסבר של הטעם השלישי בגמרא.

אדם שהוא שמאלי:

ה"שולחן ערוך" כותב: "ואטר יד ימינו, אם עושה כל מלאכתו בשמאלו, מניח בשמאלו שהוא ימין של כל אדם".
אם אדם שמאלי שנתקע ללא תפילין ורוצה להניח תפילין של אדם ימני, אפשרי, אך צריך להפוך את הקשר של יד, שהמעברתא לצד הגוף כלפי מטה ולא לצד החיצון.

מה עושה אדם ששולט בשתי ידיו?

מי ששולט ממש בשתי ידיו אבל כותב בצד שמאל, מחשיבים את ידו החזקה לפי הצד שבה הוא כותב. לעומת, זאת מי שגם כותב בשתי הידיים, באופן כזה יניח תפילין בצד שמאל כמו שאר האנשים.

אדם שידו מגובסת, באיזה יד מניח תפילין?

שאלה שנשאלת בדורות האחרונים, ונפסק להלכה, שימשיך להניח על היד שתמיד מניח כרגיל, אפילו היא מגובסת ללא ברכה, ויברך רק בהנחת התפילין של ראש.

לסיכום: את ה"תפילין של יד" מניחים על היד החלשה יותר, אדם ימני מניח על יד שמאל. ואדם שמאלי מניח על יד ימין. 

עולם תעשיית התפילין מסקרן אתכם? בואו ללמוד שיפוץ תפילין בקורס משפצי תפילין של "מרכז דעת". 

 

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן