כל מה שרציתם לדעת על סופר סת"ם

הרב שמואל גנוט

קורס מוהלים

כמה סוגי קלף קיימים? מטעם מי מקבלים תעודה? האם אישה יכולה לכתוב ספר תורה? ולמה חשובה יראת שמים של סופר סת"ם? המרצים בקורס סופרי סתם של מרכז דעת מגישים: 

מהו סופר סת"ם?

סופר סת"ם הוא אדם העוסק בכתיבת ספרי תורה, מגילות ומזוזות. ראשי התיבות של סת"ם – ספרי תורה, תפילין, מזוזות. סופר סת"ם  כותב גם ספרי נביאים וכתובים ופרשת "פיטום הקטורת".

על מה ואיך נכתב ספר תורה?

האותיות והקלף: 

האותיות נכתבות בכתב אשורי באמצעות עט העשוי קנה או נוצה, על ידי דיו המיועד לכך.

הרמב"ם והשולחן ערוך (הלכות סת”ם א, ח-ט) מונים שלושה סוגי קלף. 

גוויל –עור בהמה טהורה שלם שלא עובד כל צורכו ולא חולק לשתי שכבות, עליו כותבים ספרי תורה.

מפרידים מהגוויל שתי שכבות, והשכבה הדקה נקראת קלף, מלשון "מקולף". היא משמשת לכתיבת תפילין.

השכבה השנייה העבה יותר, הנקראת 'דוכוסטוס', משמשת לכתיבת מזוזות. 

המנהג היום שהכתיבה נעשית על גבי קלף העשוי מעור בהמה שעובר עיבוד בסיד ובמלח בלבד, ששויף מצדו הפנימי, כך שנותר רק קלף. בתפילין יש פעמים שעושים גם מעור בהמה דקה אבל היום זה פחות נהוג. פה תוכלו לקרוא על מעלת התפילין.

קלף משוח: 

פתחי תשובה (רעא, ג) כותב: "היו סופרים שנהגו למשוח את הקלף במין משיחה לבנה, שהייתה מייפה את הקלף ומקילה על משיכת הקולמוס, וכך הכתב היה יוצא יפה יותר, והכתיבה קלה ומהירה. אולם התעוררה שאלה, האם משיחה זו חוצצת בין הכתיבה לקלף." סופר טוב צריך לדעת באיזה קלף להשתמש בעבודתו.

מטעם מי מקבלים תעודה?

לא רבים יודעים, אבל מלבד כתב יפה שנדרש מהסופר, כתיבת סת"ם היא כתיבה מורכבת המבוססת על הלכות רבות וסבוכות שכל טעות קטנה פוסלת את כל מה שנכתב. גם אם נאלצים למחוק אחת מהאותיות, הדבר מצריך לימוד רב. התלמידים בקורס סופרי סת"ם של "מרכז דעת" עמלים רבות כדי ללמוד את ההלכות. 

תקנת החתם סופר:

במרוצת השנים התגלו הרבה סופרי סת"ם שאינם יודעים את הלכות כתיבת סת"ם. לכן ה"חתם סופר" חייב את הסופרים לקבל אישור ותעודה, ובשנת תרצ"ה הוקם ארגון בשם "שומרי סת"ם" שנתן כשרות ותעודה לסופרי סת"ם.

לכן, מי שקונה ספרי תורה ומזוזות חייב לברר ולבדוק שהסופר ירא שמים שלמד קורס סופרי סת"ם, סיים בהצלחה וקיבל תעודה מטעם הרבנות הראשית לישראל ומטעם ארגון 'משמרת סת"ם' או תעודה מטעם 'יד רפאל'.

אז מי יכול לעסוק בעבודת סופרות סת"ם?

כמו שכתבנו לעיל, סופר סת"ם צריך להיות אדם ירא שמים שבקיא בפרקטיקה ובהלכות שנלמדות בקורס סופרי סת"ם. הוא עובד רוב הזמן לבדו והלקוחות סומכים עליו שכל הכתיבה נעשית על הצד המהודר ביותר. 

סת"ם שנכתבו על ידי אישה פסולים. 

בגמרא בגיטין (מה ע"ב) נאמר כי המילים "וקשרתם" ו-"וכתבתם" הוקשו אחת לשניה. לכן, מי שמצווה על "וקשרתם" יכול גם להכין ולכתוב את פרשיות התפילין = "וכתבתם". מאחר שנשים אינן מצוות להניח תפילין מדין מצוות עשה שהזמן גרמא בהן, הן פטורות, והן אינן יכולות לכתוב את פרשיות התורה המוכנסות לתוך בתי התפילין. מזוזה וספרי תורה הוקשו לכתיבת תפילין, ולכן גם הם נכתבים על ידי גברים בלבד.

כתיבת סת"ם מעניינית אתכם? אתם מוזמנים לקורס סופרי סת"ם של "מרכז דעת", כאשר בוגרינו עובדים ומצליחים להתפרנס בכבוד. בקורס לומדים איך ליצור כתב יד יפה ומדויק, על פי ההלכה, בליווי רבני ומקצועי. מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה. נשמח לעמוד לשירותכם.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן