הכנת התפילין: איך מרבעים את בית התפילין?

הרב שמואל גנוט

קורס שיפוץ תפילין

עבודתו של בתים מאכר – משפץ תפילין היא עבודה ייחודית ומרתקת. בקורס שיפוץ תפילין של מרכז דעת לומדים את כל המלאכה. כאן הבאנו לכם מאמר בנושא שיפוץ תפילין מהרב שמואל גנוט.

 

ידידי הרה"ג ר' יצחק מילר שליט"א, הנחשב למומחה גדול בתחום התפילין באלעד, מסביר שאת הריבוע מרבעים במספר אפשרויות. "בירושלים עדיין ישנם "בתים-מאכערס" שמרבעים את התפילין בידיהם, עם נייר זכוכית, בדיוק כמו לפני דורות. אך רובם ככולם של עושי המלאכה משתמשים ב"מכונת ריבוע". מכניסים את בית התפילין, התיתורא והקציצה וגם את המקום שהגיד נמצא בו, (שזה חריץ בתפילין, כפי שתראו בעצמכם אם תביטו בזוג התפילין שלכם) לתוך מלחציים. כמו לתוך עגלה, עם ידיות של ימין ושמאל-קדימה ואחורה. כאשר הבית לחוץ היטב ולא זז מאומה, משתמשים בכרסומת. הכרסומת היא כמו מקדח שבסופה סכין, והסכין חותכת מעט את העור ומרבעת אותו, בדיוק של תשעים מעלות. ישנן שתי אפשרויות לפעולת הכרסומת, הסכין הזאת. אפשרות אחת היא הפעלתה על ידי מנוע ורצועה. המנוע מפעיל את הסכין. היא מסתובבת וה"בתים מאכער" מעלה ומוריד את הסכין המסתובבת ומרבע בה את התפילין. לדעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל פעולה זו נחשבת לחלוטין לעבודת- יד, משום שלמרות שהמנוע מסובב את הסכין, מכל מקום האדם עצמו חותך איתה בעודו אוחז אותה בידיו. אך ישנם רבים שרוצים שהריבוע ייעשה ללא שום עירוב של חשמל ולכן משתמשים בסכין חיתוך הפועל על ידי פדלים, אותם מסובב ה"בתים-מאכער" ברגליו". עבודתו של משפץ התפילין שונה מעבודתו של סופר סתם.

מה זה משפץ תפילין מומחה?

רבי יצחק מילר מסביר שבקורס משפצי תפילין יש ללמד את התלמידים שבתים מאכר מומחה משתדל לרבע את התפילין על ידי הורדת כמה שפחות מעובי עור התפילין, מפני שהורדת עובי העור עלולה לגרום לסדקים ולחורים זעירים בעור. ככל שמרבעים את התפילין יותר בעדינות, כך ישנו פחות חשש שהתפילין ייפגמו בעבודת הריבוע. לאחר ריבוע התפילין, בודקים את דיוק הריבוע בעזרת "קליבר", שהוא סרגל מדידה מדויק. "ישנם סרגלים מדויקים יותר וישנם מדויקים פחות, והמומחים עובדים עם סרגלים מדויקים להפליא, באלפית המילימטר", מסביר הרב מילר.

הרב מילר מדבר על בדיקת הריבוע דרך מכשירים מדויקים ביותר, אך האם מצד ההלכה צריך לבדוק את הריבוע במכשירי מדידה מדויקים ועדינים כל כך? -הערוך השולחן (לב,עה) כותב שאת הריבוע צריכים לקבוע בראיית העיניים בלבד, וכך כותב מרן הגרש"ז אוירבך זצ"ל (הליכות שלמה, הלכות תפילין עמוד נ"ג) ש"ריבוע של תפילין אין צריך להקפיד שיהיה מדויק לפי כלי המדידה, אלא כל שנראה לעין מרובע- מספיק". הגרש"ז זצ"ל מסביר שדיני התורה ומדידותיהם נקבעים לפי חושי האדם ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, ולכן כל שראייתו מתוקנת ואין לו פגם או מום, אין לו אלא מה שעיניו רואות וכל שנראה לעין מרובע- הוא כשר, וכך מובא גם בשם מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל. 

בדיקת מיקרוסקופ

מרן הגר"מ פינשטיין זצ"ל (בשו"ת אגרות משה יו"ד ח"ג סימן ק"כ אות ה') כותב שאין צורך למדוד ריבוע תפילין במיקרוסקופ. הוא כותב ש"לפלא מה שאמר אחד שהגרי"ז הלוי מבריסק זצ"ל היה סבור שיש מעלה שימדדו את ריבוע התפילין במיקרוסקופ. אך אם הוא אמת, אולי יש לתרץ שחשש שמא עושי הבתים לא טרחו כפי יכולתם למדוד היטב ולא יוכשר כשיתעצלו לטרוח ולעיין היטב, ולכן החמיר לבדוק במיקרוסקופ, שזה שייך להחמיר לחוש אף שמצד הדין אין מחויבים לחשוש, שסומכים על האומדנא של המומחים". 

גם במקומות אחרים בהלכה, כמו בבדיקת ארבעת המינים או בדיקת סכין השחיטה ועוד, כתבו הפוסקים שמספיק לבודקם בראיית העיניים, ואין צורך לבדקם על ידי מיקרוסקופ. 

ואולם בחידושי עיקרי הד"ט (סימן ב' אות י"ב) כתב ש"מכל מקום נראה שבדרישתו לעשות כל אשר בכח אנושי לעשות, כדי להגיע לריבוע מושלם, בוודאי כולל כל אמצעי המדידה הניתנים להשגה". השולחן ערוך (לב,לט) פסק ש"עשאן מרובעות ואחר זמן נתקלקל ריבוען, יש מי שאומר שצריך לרבען". בספר "תיקון תפילין" כותב: "ואמדוד אותם במחוגה שקורין צירק"ל". וב"הליכות והנהגות" מובא בשם מרן החזון איש זצ"ל, שכל שנראה לעיניים שהוא מרובע, כשר, וזה למרות שאם נמדוד אותם בכלי מדידה מדויקים ונראה שאינם כה מרובעים (וראו מנחת חינוך מצווה ק"ט). גם הגר"צ פרומר זצ"ל בשו"ת ארץ צבי (סי"ג) כותב שלכתחילה ודאי ראוי לדקדק לבדוק את ריבוע התפילין בכלי מדידה, אך אין זה מעכב, כל עוד התפילין נראות מרובעות.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן