היכן נניח את זוג התפילין??

הרב שמואל גנוט

קורס סופרי סתם

בימים אלו עסוקים לומדי קורס סופרי סתם בלימוד הלכות תפילין. הלומדים למדו את דברי המשנה ברורה, וגם הביטו בתיק התפילין של עצמם, ונדהמו. הם לא נוהגים כהמשנה ברורה. כיצד זה יתכן?!

****

2 לאחר חצות, 'ליל שישי', ישיבת קול תורה. בחדר השיעורים בישיבה דלק אור קלוש והבחור הצעיר גחן ליד הארון, בו מונחים מאות זוגות תפילין, פתח את נרתיקי התפילין ובדק את זוגות התפילין אחת לאחת.

— אני עצמי הייתי אותו בחור מסתורי. אך לא, לא התכוונתי להניח את מאות זוגות התפילין של חברי. הרי אסור להניח תפילין בלילה…

מה כתוב במשנה ברורה על הנחת תפילין

המשנה ברורה כותב שצריך לשים את התפילין של יד בצד ימין של נרתיק התפילין, כדי שבבואנו ליטול את התפילין למחרת, כדי להניחם, תושט היד הימנית ותפגע ראשונה בתפילין של יד ולא בתפילין של ראש. ואולם שמתי לב שכל מכירי מניחים את התפילין של יד בצד שמאל של נרתיק התפילין. 

אבי מורי, הרה"ג רבי יעקב צבי גנוט שליט"א, הסביר לי שיש בכך הגיון, כיון שבדרך כלל אנו לא מושיטים את היד בצורה ישרה, אלא מעט באלכסון, ולכן אם נשים את התפילין של יד בצד שמאל בנרתיק, דוקא ניגע בתחילה בתפילין של ראש. ואכן, כך פסק הערוך השולחן, לשים את התפילין של יד בתיק בצד שמאל.
בלילה ניגשתי לארון התפילין רחב הידים, בו הונחו מאות זוגות התפילין של בני ישיבת קול תורה, ובדקתי את התיקים אחת לאחת. כולם, ללא יוצא מהכלל, שמו את התפילין של יד בצד שמאל ולא בצד ימין, כנגד דעת המשנה ברורה!

באותם הימים הייתי על סף סיום כתיבת ספרי "משנת תפילין", וביקשתי מאמו"ר שליט"א לשאול, בכולל חזון איש, את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, האם יש לנהוג בענין כדעת המשנה ברורה או כדעת הערוך השולחן. מרן הגר"ח שליט"א, שישב ולמד בכולל בכל יום ויום, השיב שהוא עצמו נוהג כדעת הערוך השולחן. "כך גם נהגו החזון איש ואבא זצ"ל", אמר מרן שליט"א.

למחרת ניגש שוב  אמו"ר אל מרן שליט"א ואמר לו: "הבן שלי ביקש למסור שמנהגו של אביו של הרב, מרן הקהילות יעקב זצוק"ל, אינו מוכיח דבר, משום שהסטייפלר היה איטר, שמאלי, והרב עצמו כותב ב"קונטרס איש איטר" שלו, שאיטר צריך לשים את התפילין של יד בצד ימין"…

מרן שליט"א נהנה מהרעיון, אך הוסיף מיד: "נכון, אבא באמת היה איטר… אבל גם החזון איש נהג כך, והוא היה ימני"…

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן