דיני עבודות בעציץ בשנת השמיטה

הרב שמואל גנוט

עציץ נקוב בשמיטה

האם מותר להעביר עציץ ממקום למקום? מה ההבדל בין עציץ נקוב לשאינו נקוב ומהו הגדרת עציץ שאינו נקוב? האם מותר לעשות נקב בעציץ שאינו נקוב? "מרכז דעת" מגיש: 

פעם רצה הגאון הרב אליעזר סילבר להקניט רב רפורמי ולהוכיח את בורותו ולכן שאלו האם מותר למלוח מודה במקצת בעציץ שאינו נקוב? הוא השיב שאינו יודע… (אלו שלושה מושגים שונים בתכלית, זה כמו שנשאל מישהו האם ניתן לחצות כבד מאוד בשנות אור…) ברוך ה' שאנו זכינו לדעת מעט הלכות, אם נרצה להעמיק בנידון כמובן שניתן ללמוד קורס משגיחי כשרות ואף להנות מפרנסה בשפע בתחום רוחני.

שנת השמיטה בעיצומה, והנה זכינו שכיום חזנו לארצנו ואנו מקיימים את מצוות התורה "ושבתה הארץ שבת לה'" וכמו שבת בה אנו עוזבים את ענייניים הגשמיים אשר התעסקנו בהם כל השבוע לטובת עיסוק בקודש. כך גם לאחר שבע שנים של עבודה, עובדי החקלאות מתפנים ממלאכת הקרקע ועוסקים בתורה. 

המקור למצוות השמיטה בתורה 

בספר ויקרא (כה ג-ד) נאמר: "שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כאמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור".

האיסורים מהתורה הם: זריעה, קצירה, זמירה ובצירה. רבנן הוסיפו עוד איסורים: סיקול אבנים משדהו, זיבול הקרקע,, ניכוש עשבים, השקיה, הברכה והרכבה, נטיעת אילנות, וכן כל שאר מלאכות הבאות לטובת הקרקע.

מה זה עציץ נקוב?

עציץ נקוב זה עציץ שיושב בתוך כלי עם חורים תחתיו וכך הוא יונק מהרצפה. מהתורה אסור לעבוד בעציץ נקוב, ודינו כקרקע לכל דבר. ההגדרה ההלכתית של עציץ נקוב הוא עציץ שהנקב בתחתיתו ברוחב של יותר מ1- ס"מ העומד תחת כיפת השמים. אפילו הוא מוגבה מהקרקע ותלוי באוויר, אסור לזרוע בו. אם העציץ עומד על גבי קרקע מרוצפת הוא גם כן נחשב לעציץ נקוב. 

עציץ שאינו נקוב:

עציץ שעומד בתוך כלי ללא חורים ואינו יונק מהרצפה. מדאורייתא מותר לבצע מלאכות. מדרבנן אסור ונחשב כקרקע לכל דבר ועניין. ההגדרה ההלכתית לעציץ שאינו נקוב עציץ שאינו נקוב נחשב אם יש בו רק שני תנאים

אם תחתית העציץ עשויה פלסטיק קשיח (למעט ניילון) או מתכת. אולם אם התחתית עשויה חרס או עץ, אפילו אין נקב, הוא נחשב לעציץ נקוב כיוון שהוא ממשיך לינוק מהקרקע.  ענפיו אינם גולשים ומאהילים על הקרקע, שאם לא כן, הוא נחשב עציץ נקוב. עציץ שאינו נקוב העומד בתוך הבית

נחלקו הפוסקים לגבי עציץ שאינו נקוב העומד בתוך הבית, מוקף במחיצות ותחת קורת גג, האם מותר לבצע  בו מלאכות שביעית. 

מלאכות דאורייתא: מלאכות כמו זריעה ושתילת פרחי נוי, חלק מהפוסקים אוסרים, וראוי להחמיר בכך. מכל מקום מי שעושה בו מלאכה אין מוחים בידו. אך הרוצה להחמיר לא ישתול בקומת קרקע אלא בקומה גבוהה יותר. 

מלאכות דרבנן: מלאכות כמו השקיה, אפשר להקל אפילו אינה  לצורך קיום הפרחים.

יש שהתירו לכתחילה לעשות בהם כל מלאכה, בין מלאכה אסורה מהתורה כגון שתילת פרחים בעציץ, ובין מלאכה האסורה מדרבנן ולהשקותם כרגיל. יש לסמוך על דבריהם בעת הצורך בתנאי שהתחתית מפלסטיק או ממתכת, אך לא חרס ועץ.

מלאכות הצלת העציצים:

מותר לעשות מלאכות שאסורות מדרבנן כמו השקיה כדי להציל את העציצים ולמנוע מהם נזק משמעותי שלא יהיה ניתן לתקנו בקלות לאחר השמיטה.

האם אפשר להעביר עציץ ממקום למקום?

עציץ נקוב: יש להחמיר שלא להעבירו, כיוון שכשמגביהו, מנתקו מהקרקע, וכשמניחו מחדש הוא נחשב לשותל מחדש. מה הדין בגרירה ללא הגבהה? יש מחמירים משום שגם אז הוא מנתקו ממקומו ומחברו במקום אחר. 

עציץ שאינו נקוב: בתוך הבית מותר. מתוך הבית החוצה אסור. כמו כן, אסור להוציאו למרפסת שאינה מקורה או להסיר את הגג מעליו לתועלת הצמח. 

הסרת גגון- האם מותר בשנת השמיטה? 

אם מסיר את הגגון לצורך עניין אחר, כמו מרפסת סוכה שצריך להסיר את התקרה כדי לשים סכך, מותר. 

למעשה אם חייבים להוציא את העציץ ממקום למקום – מה לעשות?

ממקום מקורה החוצה: אם מוכרח להוציא עציץ מחוץ לבית, תחילה, יעטוף אותו היטב מכל צדדיו בניילון או בנייר כסף כדי שלא יינק מן הקרקע תוך כדי העברתו.

תחת אותה קורת גג: מותר להעביר עציץ ממקום למקום בתוך הבית. אפילו מונחים על השולחן, מותר להורידם לארץ. 

האם אפשר לנקות ולתחזק את העציצים?

מותר להסיר אבק מעציצים. 

מותר לפתוח חלונות ותריסים אף שעל ידי כך ייכנסו קרני השמש או אוויר לצמחים.

שינוי עציץ נקוב ושאינו נקוב: 

אסור להפוך עציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב על ידי נקב או הסרת המחיצה כי על ידי כך מתחיל לקבל חיות מהקרקע. אולם מותר לסתום את הנקב בעציץ הנקוב אך אסור להחזירו אחר כך למצב נקוב.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן