מה לעשות כשמוצאים ביצה עם דם? האם משנה איזה סוג הביצה?

הרב שמואל גנוט

אין עקרת בית שלא נתקלת באתגר הביצים.  מכינים עוגה, ולמתכון נדרש שש ביצים.
שוברים את הביצה לקערה, והנה הופ, מצאתם דם בתוך הביצה. מה עושים – לזרוק או לאכול?
רבני קורס משגיחי כשרות של "מרכז דעת" מסבירים: 

איסור אכילת דם המקור והדינים:

בתורה בספר ויקרא (פרק ז', כ"ו-כ"ז) נאמר: ”וְכָל-דָּם לֹא תֹאכְלוּ, בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם, לָעוֹף, וְלַבְּהֵמָה. כָּל-נֶפֶשׁ, אֲשֶׁר-תֹּאכַל כָּל-דָּם–וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא, מֵעַמֶּיהָ.“
על כן ישנה מצוות לא תעשה, שלא לאכול דם חיה, בהמה או עוף. העונש על העובר על האיסור הוא כרת.

מהו שיעור האיסור של אכילת דם?

אכילת דם אסורה מן התורה בכל שיעור שהוא, אך מתחייבים בכרת משיעור אכילת כזית כיוון שזה נחשב מאכל.

למה באמת אסור לנו לאכול דם?

התורה בעצמה נותנת טעם ומסבירה בספר ויקרא (פרק י"ז) "כִּי נֶפֶשׁ הַבָּשָׂר בַּדָּם הִוא וַאֲנִי נְתַתִּיו לָכֶם עַל הַמִּזְבֵּחַ לְכַפֵּר עַל נַפְשֹׁתֵיכֶם כִּי הַדָּם הוּא בַּנֶּפֶשׁ יְכַפֵּר".
הדם של בעלי החיים נועד כדי לכפר על נפשותיכם. מטעם זה אין לאכול את הדם.
לכן כותבת הגמרא במסכת חולין (סד:) שדם הנמצא בביצה אסור באכילה, שמאיסור זה נגזר איסור דם בביצים.

דין דם בביצים תלוי בסוג הביצים ובמיקום הדם בביצים: 

 

יש שתי אפשרויות להטלת ביצי תרנגולת:
1. אחרי ההזדווגות עם התרנגול הביצה מופרית, ובביצה זו האפרוח מתפתח, מה שנקרא בלשון ההלכה: "ריקום של אפרוח".
נחלקו בכך גדולי הפוסקים: השולחן ערוך (יורה דעה ס”ו, ב-ג) פוסק, וכן מנהג הספרדים, שאם מוצאים דם על החלמון בביצה, או על הקשר שבין החלבון לחלמון – הדבר מעיד על התפתחות העובר, מכיוון שהאפרוח נוצר ומתפתח מהחלמון. בסיטואציה זו הביצה כולה אסורה מהתורה.
מנגד הרמ”א חולק ופוסק, שנהגו לאסור גם דם שנמצא רק במקום החלבון. הביצה נחשבת לנבלה וישליכנה לאשפה, וכך נוהגים האשכנזים.

2. לעיתים מדובר בדם שאין מקורו מהאפרוח, אלא זהו דם אחר, כלומר, אלו ביצים שלא הופרו על ידי תרנגול זכר. שמדרך העולם התרנגולות מטילות ביצים, גם ללא הפרייה מתרנגול זכר.
ובלשון הגמרא – "ביצים המוזרות". במקרה כזה, לא יכול להתפתח מהן אפרוח. לכן גם אם נמצא הדם בחלמון,  אפשר לאכול מדין תורה אפילו את הדם עצמו. אך רבנן גזרו משום מראית עין, שלא יתירו דם ממש, זורקים את הדם ושאר הביצה מותרת באכילה. 

לסיכום: דם בביצה מופרית, אסורה הביצה באכילה מן התורה, (ולפי השולחן ערוך, רק אם הדם נמצא בחלמון).
אולם אם נמצא דם בביצה מוזרת, מותר לאכול את הביצה אחרי שיקנחו ממנה את הדם. 

הלכות דם הביצים בזמנינו:

למעשה, כיום רוב הביצים שאנחנו קונים במכולת הן ביצים שלא באו על ידי תרנגול זכר. ולכן אם מצאו בהן דם, כתב הרב משה פיינשטיין (שו”ת אג”מ, יו”ד, ח”א, סימן ל”ו), שאמנם מעיקר הדין אפשר להקל בזה, שאם נמצא דם, זורקים את הדם ומותר לאכול את הביצה. אך היות שלפעמים מתערבות כמה ביצים שבאו על ידי תרנגול זכר בין הביצים המוזרות, אף שהן רק מיעוט, נוטה להחמיר לזרוק את הביצה, והמחמיר תבוא עליו ברכה.

אולם הרב עובדיה יוסף (שו”ת יחוה דעת, ח”ג, סימן נ”ז) סובר אחרת, שכיוון שרוב גדול של הביצים אינן מופרות, “כל דפריש מרובא פריש”, ומעיקר הדין אפשר לסמוך על כך שהביצה היא מוזרת, וניתן לנגב את הדם ולאכול את הביצה. היות וזריקת ביצה נחשבת למקום הפסד, יש לסמוך על עיקר הדין.

למעשה, מה צריך לעשות כשמתגלה דם בביצה?

רבני 'מרכז דעת' בשיעורים למשגיחי כשרות, מורים שהיות וחברת תנובה מקפידה שלא יתערבבו זכרים בלולי המטילות, כיוון שזה פוגע באיכות הביצים. וביצים המופרות על ידי תרנגול, אסורות לשיווק מסיבות בריאותיות, כי הן מכילות שאריות תרופות שמזריקים לתרנגולות שמטילות אותן. ובפועל, הביצים הן ביצים בפיקוח שאינן מופרות, והחותמת שעליהן היא הסימן לכך. על כן, הדם שנמצא בהן נובע מנימי דם פצועים בשחלות התרנגולת. ולאור זאת, אפשר להשליך את הדם ולאכול ללא חשש את הביצה. אגב, זהו אחד התפקידים מני רבים של משגיח כשרות במטבח.
אגב, עוד סיבה להקל כאשר רואים דם בביצה, שלפעמים הוא רק נדמה כדם, כאשר הצבע האדום הוא בכלל מהדיו שחותמים על הביצה.
אך כאשר קונים ביצים לא חתומות, אכן צריך לחשוש שבלול היו זכרים, ולכן, כשנמצא דם, צריך להשליך את הביצה לאשפה. 

האם חייבים לבדוק ביצה אחר ביצה?

כשקונים תבנית ביצים חתומות של תנובה, לכאורה, לא חייבים לבדוק כי רוב הביצים הן מתרנגולות, וכן רוב הביצים לא מכילות דם. ומכיוון שבדיני התורה הולכים אחר הרוב, לא חייבים לבדקם. אך הרמ"א כותב שמנהג ישראל לבדוק את הביצים. לכן, יש לפתוח את הביצה לכלי נפרד כדי לראות שאין בה דם ואז להוסיפה לאוכל.

מה קורה אם שכחו לבדוק את הביצים? 

בדיעבד מותר לאוכלן.

בדיקת דם בביצים קשות

מכיוון שאין אפשרות לבדוק את הביצים לפני הבישול, מותר לבשל אותן, הואיל וברוב הביצים אין דם, והולכים אחר הרוב.

ביצים חומות

עוד נקודה שפחות מצויה, ונתקלים בה בעיקר בחו"ל:
מידי פעם אנחנו רואים ביצים חומות, על פי מחקרים אחוזי כתמי הדם בביצים חומות גבוהים פי חמש מאחוזי הדם הנמצא בביצים לבנות.
לכן עדיף להימנע מלרכוש אותם. ומי שבכל זאת אכל מהם לא עבר על איסור. 

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן