איך עושים ברית מילה בשבת

הרב שמואל גנוט

קורס מילה

האם מותר לעשות ברית מילה בשבת?; במה שונה תהליך ברית המילה בעצם יום שבת מאשר ביום חול? מרכז דעת שבט נלמד הקורס מוהלים המוביל בישראל מגיש: 

כתוב בתורה  (ויקרא יב´,ג´): "וביום השמיני ימול בשר ערלתו". הגמרא במסכת שבת, דף קלב,  לומדת מהמילה "וביום", שאפילו חל היום השמיני בשבת- מלין אותו. כך גם נפסק להלכה בשולחן ערוך יו"ד רסו´, ב´. בפועל יש כמה דינים שצריך לעמוד עליהם כשהברית חלה בשבת, כמו חילול שבת של המוהל בכמה וכמה אופנים, במקרה שהאורחים יכולים להגיע תוך חילול שבת, ואם כן, האם יש אופציה לדחות ברית מילה משבת ליום חול? 

מתי אסור לעשות ברית מילה בשבת:

יש שלוש אופציות שבה הברית מילה נדחית ולא עושים אותה בשבת.

  • אם התינוק נולד ביום שישי לפני צאת הכוכבים, או אם נולד בשבת אחרי השקיעה, אסור למול אותו בשבת, כיוון שבשבת מלים רק מילת וודאי. וכיוון שזהו זמן של בין השמשות, מילתו היא בגדר ספק.
  • אם הברית דחויה אז דוחים אותה ליום ראשון. (שו”ע יו”ד רסו, ב)
  • כשנולד בניתוח קיסרי. 

האם מותר להביא את הסכין לפני הברית? 

את כל הכנות למילה מכינים לפני שבת ולכן צריך לשים את הסכין במקום שיש עירוב לפני שבת. אם הסכין מחוץ לתחום העירוב, מותר לבקש מגוי שיביא את סכין המילה.

במקום שאין עירוב, יעשו את הברית מילה בבית, ולא יטלטלו את התינוק, וכן אסור למוהל לצאת בשבת מחוץ לתחום שבת בכדי למול. 

מה עושים עם הסכין של המילה לאחר הברית?

דעת הט"ז: שבאמת הסכין מוקצה אבל חז"ל התירו לטלטל את הסכין באותו חדר בלבד של הברית. כיוון שאם נאסור למוהל לטלטלו, המוהל לא ירצה למול. ולכן הוא יכול להחביא את הסכין במקום. 

דעת המג"א: שהסכין מוקצה, אבל כיוון שהתירו לו לטלטל, הוא יכול להמשיך לטלטל.

דעת הגר"א: (המחמיר ביותר) המוהל חייב לזרוק את הסכין מיד בסיום הברית. 

דעת הרמ"א: (המקל ביותר) שהסכין לא מוקצה מכיוון שחז"ל התירו להשתמש בה 

הלכה למעשה לגבי ברית מילה בשבת: 

הרבה מהמוהלים משתמשים בסכין חד פעמית. הוא לנחשב למוקצה ואפשר להקל כדעת הרמ"א. 

אסור לחתוך תחבושות בשבת, לכן צריך להכין מבעוד יום. 

האם מותר לקיים ברית מילה כשיש אורחים שיגיעו תוך חילול שבת?

יש משפחות שהאורחים מגיעים ברכבם בעצמו של יום השבת וכן מסריטים ומצלמים את מהלך הברית. על כך נחלקו על כך הפוסקים. הרב פיינשטיין (שו"ת אגרות משה ח"א סימן קנו´), הרב וייס (מנחת יצחק ג´, לה´), הרב אליעזר וולדנברג (שו"ת ציץ אליעזר חלק ו´ סימן ג´) פסקו שכיוון שיש מצווה לקיים את הברית בזמנה, אין שום עניין להתחשב באורחים.

הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל תולה את העניין בכך שאם מדובר בחילול שבת המוני או ישיר, ידחו את הברית ליום ראשון. 

הלכה למעשה לגבי ברית עם משתתפים בשבת

יעשו ברית מצומצמת בשבת ואת הסעודה הגדולה יעשו במוצאי שבת/יום ראשון

להעתיק את מקום הברית שתערך במקום שרובם לא יחללו שבת. 

למצוא לאורחים מקום לינה כדי שלא יצטרכו לנסוע בשבת.

לקיים את הברית ביום ראשון.

בכל ספק חשוב לשאול רב.

את כל הלכות שבת הנוגעים לברית מילה לומדים בקורס מוהלים של "מרכז דעת". "מרכז דעת" מכשיר אלפי מוהלים מוסמכים יראי שמים תוך לימוד כל הפרקטיקה הדרושה לביצוע ברית המילה בפן הלכתי ובפן הפרקטי. קורס מוהלים של "מרכז דעת" מוכר מטעם הרבנות הראשית לישראל.

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן