איחור ברית המילה

הרב שמואל גנוט

כידוע לכל מי שעובר קורס מילה ברית מילה משתדלים ככל הניתן לעשותה מה שיותר מוקדם בבוקר, אבל עדיין יש מקרים שבאים מאחרים את הברית

איחור של ברית מילה

באחד הימים נקרא רבי צדקה חוצין זצ"ל שהיה מוהל לעשות ברית בשבת בשכונת ימין משה, שהייתה במרחק רב מביתו. הוא הסכים למרות שהיה ישיש וההליכה הייתה קשה עליו.

כשהגיע לשם רבי צדקה עם משמשו לאחר טירחה רבה, ראה שמתעכבים מלהתחיל בברית. שאל את אבי הבן לסיבת העיכוב, ואמר לו הלה: "הגיע מוהל אחר ואני רוצה לתת לו, ואני חוכך בדעתי איך לומר את זה לרב"…  אמר לו רבי צדקה שאין כל בעיה מצדו, והוא יכול לתת למוהל השני לעשות את הברית.

אולם גם אחר כך ראה שעדיין מתעכבים. שוב שאל לסיבת העיכוב, ואמרו לו שהמוהל ההוא שכח את הסכין והכלים. "אולי הרב יתן לו את הכלים שלו", שאלו. "בוודאי, בוודאי", השיב רבי צדקה, ומסר בחפץ לב את כליו למוהל השני.

כמובן שכל מי שלומד בקורס מוהלים של מרכז דעת זוכה לקבל סט כלי מילה באיכות הגבוהה ביותר שקיימת.

צדקותו של הרב 

בדרך חזרה אמר רבי צדקה: "היום זכיתי לקיים מצות מילה בשלימות". שאלו השמש: "הרי הרב לא מל?" השיב לו: "כבר מלתי עד כה אלפי ילדים, אבל אני חושש שמא נכנסה בי תמיד מחשבה זרה, שאומרים לי יישר כח ומכבדים אותי. היום מלתי ללא תמורה של כבוד, שהרי אמרו חז"ל "חשב לעשות מצוה ולא עשאה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאה"…

מספר רבי פנחס ארביב: קראו נא מעשה שראיתי במו עיני אצל הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א ראש ישיבת 'אור החיים'.

באחד הימים הזמינו את הרב אלבז לברית מילה בנץ החמה אצל משפחת חשובה. אלא שאבי הבן, שהיה תלמיד חכם גדול ובן גילו של הרב אלבז, רצה מאד לעשות את הברית כמה שיותר מוקדם, והדבר היה בנפשו, ולכן גם כאשר הזמין את הרב אלבז למול, הזמין במקביל מוהל נוסף למקרה שהרב יאחר, ואז ימול המוהל השני. בפועל, אכן הרב איחר קצת, ולמרות שהגיע עדיין לפני הברית, אמר לו אבי הבן שלא מגיע לו למול מפני שהוא איחר, ולכן המוהל השני ימול במקומו…

הירשם לניוזלטר שלנו

דילוג לתוכן